Máy Chấm Công Thẻ Giấy

Máy chấm công thẻ giấy KINGPOWER 670

Máy chấm công thẻ giấy KINGPOWER 670

Liên Hệ

Chi tết sản phẩm
Đặc điểm nỗi bật
 • In búa, in được 02 màu rất nét.
 • In được 6 cột (Tương đương 3 ca).
 • Cài được nhiều chương trình làm việc khác nhau
 • Pin lưu trữ điện hoạt động trong 48 giờ ( Pin sạc).
 • Máy chấm công thẻ giấy KINGPOWER 670

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  sản phẩm nổi bật
  Máy chấm công thẻ giấy KINGS POWER 670A

  Máy chấm công thẻ giấy KINGS POWER 670A

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • In búa, in được 02 màu rất nét.
 • In được 6 cột (Tương đương 3 ca).
 • Có chuông báo giờ vào, ra ( 32 lần/ngày )
 • Đồng hồ hiển thị dạng kim và LCD
 • Máy chấm công thẻ giấy KINGS POWER 670A

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  sản phẩm nổi bật
  Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200A

  Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200A

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • Máy in kim, chế độ in chuẩn 6 cột, Dùng từ 2 đến 3 ca
 • In được 2 màu ( đỏ & đen ).
 • Tự động chuyển đến cột ( vào, ra ) khi đến giờ qui định.
 • Tự kéo thẻ vào in và đẩy thẻ lên. Phân biệt được ngày khi in
 • Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200A

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200N

  Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200N

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • In được 2 màu ( đỏ & đen ).
 • Máy in kim, chế độ in chuẩn 6 cột. Dùng từ 2 đến 3 ca.
 • Tự động chuyển đến cột ( vào, ra ) khi đến giờ qui định.
 • Tự kéo thẻ vào in và đẩy thẻ lên. Phân biệt được ngày khi in
 • Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200N

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  Máy chấm công thẻ giấy OSIN 960

  Máy chấm công thẻ giấy OSIN 960

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • Máy in kim, chế độ in chuẩn 6 cột. Dùng từ 2 đến 3 ca.
 • In được 2 màu ( đỏ & đen ).
 • Tự động chuyển đến cột ( vào, ra ) khi đến giờ qui định.
 • Nguồn pin dự phòng khi mất điện ( Pin tự sạc ).
 • Máy chấm công thẻ giấy OSIN 960

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  sản phẩm nổi bật
  Máy chấm công Thẻ giấy OSIN 960P

  Máy chấm công Thẻ giấy OSIN 960P

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • máy in kim, đầu in rất bền, in được 2 màu đỏ đen
 • khi cúp điện, máy vẫn hoạt động tới 4h pin sạc
 • pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu 8 năm
 • Tự động dịch cột vào ra
 • Máy chấm công Thẻ giấy OSIN 960P

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  sản phẩm nổi bật
  Máy chấm công Thẻ giấy OSIN 0200P

  Máy chấm công Thẻ giấy OSIN 0200P

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • Máy In kim, đầu in rất bền, in được 2 màu ( đỏ & đen )
 • Khi cúp điện, máy vẫn hoạt động tới 4h (Pin sạc )
 • Tự động dịch cột vào, ra.
 • Tự động cuốn thẻ in và đẩy thẻ lên.
 • Máy chấm công Thẻ giấy OSIN 0200P

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  sản phẩm nổi bật