Máy Chấm Công Tuần Tra Bảo Vệ

Máy tuần tra bảo vệ GS 7000C

Máy tuần tra bảo vệ GS 7000C

Liên Hệ

Chi tết sản phẩm
Đặc điểm nỗi bật
 • kiểm soát tuần tra, bảo vệ
 • Bộ nhớ lưu trong máy 30,000 lần giao dịch
 • Bộ xử lý dữ liệu cực nhanh <1 giây.
 • Pin Lithium 3.6V có thể sử dụng đến 5 năm
 • Máy tuần tra bảo vệ GS 7000C

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  Máy tuần tra bảo vệ GS 6000C

  Máy tuần tra bảo vệ GS 6000C

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • kiểm soát tuần tra, bảo vệ
 • Ghi nhận đến 28.719 lần giao dịch, khoản cách từ 4~10 cm
 • Bộ xử lý dữ liệu cực nhanh <1 giây.
 • Pin Lithium 3.6V có thể sử dụng đến 3 năm
 • Máy tuần tra bảo vệ GS 6000C

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E

  Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • Máy chấm công, kiểm soát tuần tra, bảo vệ
 • Ghi nhận đến 28.000 lần chấm công
 • Giao tiếp máy tính qua cổng USB.
 • Bộ xử lý dữ liệu cực nhanh <1 giây.
 • Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm