Máy đếm tiền CASHTA 5800UV

ZOOM

Máy đếm tiền CASHTA 5800UV

Loại: Máy Đếm Tiền

xếp hạng sản phẩm

Đơn giá: Liên Hệ

Khách hàng liên hệ để có giá tốt nhất:

CALL : 0915 708 200

CALL : 0906 266 201

⇒ Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền
⇒ Phát hiện tiền giả Polymer
⇒ Phân biệt được mệnh giá khi đếm
⇒ Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer

Máy đếm tiền Model mới CASHTA 5800UV

- Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền

Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài

Phát hiện tiền giả Polymer

Phân biệt được mệnh giá khi đếm

- Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.

- Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer

- Máy đếm êm và cực kỳ chính xác

- Có hút bụi làm sạch mắt đếm

- Máy đếm dài xếp tiền gọn sau khi đếm

Máy đếm tiền CASHTA 5800UV

Sản phẩm này rất tốt

Hãy viết nhận xét của bạn

Rating: xếp hạng sản phẩm