Máy đếm tiền HENRY HL-2020 UV

ZOOM

Máy đếm tiền HENRY HL-2020 UV

Loại: Máy Đếm Tiền

xếp hạng sản phẩm

Đơn giá: Liên Hệ

Khách hàng liên hệ để có giá tốt nhất:

CALL : 0915 708 200

CALL : 0906 266 201

⇒ Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền
⇒ Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài
⇒ Đếm theo mẻ, cộng dồn theo ý thích.
⇒ Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer

Máy đếm tiền HL-2020 UV

- Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền

- Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài

- Đếm theo mẻ, cộng dồn theo ý thích.

- Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer

- Máy đếm êm và cực kỳ chính xác

- Màn hình Oled rất sáng: 1 màn hình chính & 1 màn hình phụ gắn ngoài

Máy đếm tiền HL-2020 UV

Sản phẩm này rất tốt

Hãy viết nhận xét của bạn

Rating: xếp hạng sản phẩm