Máy Đếm Tiền

Máy đếm tiền CASTA A10

Máy đếm tiền CASTA A10

Liên Hệ

Chi tết sản phẩm
Đặc điểm nỗi bật
 • Phân biệt tiền giả polymer: 12 bộ tia tử ngoại
 • Phân biệt tiền bất thường: tiền rách, tiền bẩn
 • Phân biệt tiền lẫn loại: sử dụng 90 bộ hồng ngoại
 • Phân biệt mệnh giá tiền: qua 1 bộ cảm biến màu sắc
 • Máy đếm tiền CASTA A10

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  Máy đếm tiền CASTA A12

  Máy đếm tiền CASTA A12

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • Phân biệt tiền giả polymer: 12 bộ tia tử ngoại
 • Phân biệt tiền bất thường: tiền rách, tiền bẩn
 • Phân biệt tiền lẫn loại
 • Phân biệt mệnh giá tiền
 • Máy đếm tiền CASTA A12

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  Máy đếm tiền CASHTA 3900UV

  Máy đếm tiền CASHTA 3900UV

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền
 • Phát hiện tiền giả bằng giấy qua tia cực tím
 • Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dà
 • Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer
 • Máy đếm tiền CASHTA 3900UV

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  Máy đếm tiền HENRY HL-2020 UV

  Máy đếm tiền HENRY HL-2020 UV

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền
 • Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài
 • Đếm theo mẻ, cộng dồn theo ý thích.
 • Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer
 • Máy đếm tiền HENRY HL-2020 UV

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  Máy đếm tiền CASHTA 5800UV

  Máy đếm tiền CASHTA 5800UV

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền
 • Phát hiện tiền giả Polymer
 • Phân biệt được mệnh giá khi đếm
 • Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer
 • Máy đếm tiền CASHTA 5800UV

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  Máy đếm Tiền HENRY HL-2100 UV

  Máy đếm Tiền HENRY HL-2100 UV

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền
 • Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài
 • Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.
 • Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer
 • Máy đếm Tiền HENRY HL-2100 UV

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm
  Máy đếm tiền Cashta 4500UV

  Máy đếm tiền Cashta 4500UV

  Liên Hệ

  Chi tết sản phẩm
  Đặc điểm nỗi bật
 • Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền
 • Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài
 • Phát hiện tiền giả bằng giấy qua tia cực tím
 • Máy đếm êm và cực kỳ chính xác
 • Máy đếm tiền Cashta 4500UV

  Liên Hệ

  Chi tiết sản phẩm